Gimnazjum Gminy Oleśnica im. Szarych Szeregów - Gimnazjum Gminy Oleśnica

foto1
TU KAŻDY ZNAJDZIE COŚ DLA SIEBIE!
foto1
MÓWISZ: GGO. MYŚLISZ: OK.!
foto1
JUŻ NIE MUSISZ SZUKAĆ. ZNALAZŁEŚ!
foto1
NASZE GIMNAZJUM JEST NA 6!
foto1
ZAPRASZAMY DO NAS!
+48 71 314 02 36
gimnazjum@olesnica.wroc.pl

Blue Flower

Blue Flower

Blue Flower

Blue Flower

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Przewodnicząca  - Anna Sobora

Wiceprzewodnicząca - Katarzyna Krawczyk-Herba

Skarbnik - Justyna Batog

Sekretarz - Izabela Patyk

 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący - Ryszard Ogrodnik

Członek - Agnieszka Rybska

Członek - Mariusz Panek

 

PLAN PRACY RADY RODZICÓW

l.p.

Zadania

Termin

1

Pomoc Rodziców w urządzaniu i dekoracji sal lekcyjnych

Cały rok

2

Pomoc Rad Klasowych Rady Rodziców w kontaktach z rodzicami uczniów sprawiających trudności wychowawcze i nie realizujących obowiązku szkolnego

Cały rok

3

Pomoc w gromadzeniu środków pieniężnych na konto Rady Rodziców

Do III 2017

4

Finansowanie wyjazdów uczniów na konkursy i zawody

Cały rok

5

Finansowanie zakupu pomocy dydaktycznych

X 2016 - VI 2017

6

Przygotowanie nagród dla wyróżnionych uczniów i klas

VI 2017

7

Bieżąca pomoc szkole w miarę potrzeb. (wydatki związane z egzaminem gimnazjalnym itp)

Cały rok

8

Mobilizowanie Rodziców do uczestniczenia w apelach i uroczystościach szkolnych, organizacji wycieczek itp. (informacja na e-dzienniku)

Cały rok

 

RAMOWY PLAN WYDATKÓW

l.p.

Rodzaj wydatków

%

Kwota

1

Zakup pomocy naukowych lub książek do biblioteki

30

 

2

Wyjazdy uczniów na konkursy i zawody

30

 

3

Nagrody dla wyróżnionych uczniów.

Zakończenie klas III (teczki na dokumenty).

Dofinansowanie do balu (500,00 zł)

25

 

4

Nagrody dla wyróżnionych klas

3

I miejsce - 300,00 zł

II miejsce - 200,00 zł

III miejsce - 150,00 zł

5

Bieżąca pomoc dla szkoły:

  • dekoracje korytarzy,
  • zakup przyrządów do egzaminu (długopisy),
  • inne,
  • opłata za prowadzenie rachunku w Banku Spółdzielczym.

12