Gimnazjum Gminy Oleśnica im. Szarych Szeregów - Gimnazjum Gminy Oleśnica

foto1
TU KAŻDY ZNAJDZIE COŚ DLA SIEBIE!
foto1
MÓWISZ: GGO. MYŚLISZ: OK.!
foto1
JUŻ NIE MUSISZ SZUKAĆ. ZNALAZŁEŚ!
foto1
NASZE GIMNAZJUM JEST NA 6!
foto1
ZAPRASZAMY DO NAS!
+48 71 314 02 36
gimnazjum@olesnica.wroc.pl

Blue Flower

Blue Flower

Blue Flower

Blue Flower

Gimnazjum Gminy Oleśnica istnieje od 1999 r. Od lutego 2005 r. zajęcia odbywają się w zaadaptowanym do potrzeb szkoły budynku przy ul. Wileńskiej 32. W nowym obiekcie uczniowie korzystają z dobrze wyposażonych pracowni przedmiotowych, sal komputerowych, biblioteki z czytelnią z dostępem do internetu, nowoczesnego kompleksu sportowego - Orlika, szatni i sklepiku szkolnego.

Od początku istnienia gimnazjum jego dyrektorem jest mgr Anna Klimkowska, zastępcą dyrektora i pedagogiem szkolnym mgr Alicja Złośnik. Ponadto w szkole zatrudnionych jest 30 nauczycieli, posiadających pełne kwalifikacje do nauczanych przedmiotów.

Obecnie w 13 oddziałach kształci się ponad trzystu uczniów z Bogusławic, Bystrego, Gręboszyc, Ligoty Małej, Nieciszowa, Osady Leśnej, Poniatowic, Sokołowic, Wszechświętego, Zimnic, Boguszyc, Cieśli, Jenkowic, Ligoty Polskiej, Nowej Ligoty, Ostrowiny, Smardzowa, Spalic, Wyszogrodu, Brzezinki, Dąbrowy Oleśnickiej, Krzeczyna, Ligoty Wielkiej, Nowoszyc, Piszkawy, Smolnej, Świerznej, Zarzyska, a także z Oleśnicy.

Młodzież ma możliwość nauki języka angielskiego i niemieckiego. W szkole prowadzone są również liczne koła zainteresowań. Gimnazjum pomaga osobom ze specyficznymi trudnościami w nauce. Zajęcia pozalekcyjne i konsultacje przedmiotowe wypełniają uczniom czas oczekiwania na rozpoczęcie lekcji lub odjazd do domu.

Młodzież dowożona jest pod budynek szkoły i zabierana stąd po zajęciach przez autobusy POLBUS-u. Gimnazjum Gminy Oleśnica odnosi wiele sukcesów w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. W szkole funkcjonuje gabinet pielęgniarski. Dla bezpieczeństwa uczniów prowadzony jest także monitoring.

Zależy nam na tym, aby absolwent Gimnazjum Gminy Oleśnica był osobą dobrze przygotowaną do dalszej nauki, odpowiedzialną za siebie i innych, tolerancyjną, aktywną, ciekawą świata, uczciwą, prawą, i kulturalną. Pragniemy, by nasi uczniowie szanowali wartości rodzinne, byli świadomi swoich korzeni i potrafili dokonywać w życiu właściwych wyborów.

Samorząd Szkolny Gimnazjum Gminy Oleśnica oraz Rada Rodziców współdziałają z nauczycielami w organizowaniu życia szkoły.