Menu witryny

Start Archiwum

Filtr 

 • JASE?KA KLASY IIID

  22 grudnia 2015 roku spo?eczno?? uczniowska, nauczyciele i pracownicy szko?y mieli przyjemno?? obejrze? przedstawienie jase?kowe przygotowane przez klas? IIId pod kierunkiem wychowawczyni, p. Magdaleny Stojko. W przedstawieniu pt.Wigilijna ulica - t...
 • "Podaruj u?miech dzieciom"

  Ju? drugi rok nasza spo?eczno?? uczniowska i nauczyciele bior? udzia? w akcji Podaruj u?miech dzieciom, skierowanej do Dzieci z Domu Dzieckaw Bierutowie. Zebrali?my ogrom s?odyczy oraz du?o innych wspania?ych rzeczy i z tym wszystkim udali?my si? do ...
 • Magness Laureatem na Przegl?dzie Kol?d i Pastora?ek

  Uczniowie naszego gimnazjum po raz kolejny dowiedli, ?e potrafi? i kochaj? ?piewa?. Tym razem swoje umiej?tno?ci wokalne cz?onkowie zespo?u Magness (Natalia Mezglewska, Natalia Kitel, Joanna Religa, Emilia Charemska, Patrycja Porembska oraz Mateusz Str...
 • Spotkanie z Mistrzem Sportu Paw?em Ra?d?, polskim wio?larzem, wicemistrzem olimpijskim, medalist? mistrzostw ?wiata i Europy

  11.12.2015 r. uczniowie Gimnazjum Gminy Ole?nica i Szko?y Podstawowej Gminy Ole?nica mieli przyjemno?? spotka? si? ze znakomitym polskim wio?larzem. Spotkanie odby?o si? w hali sportowej przy ulicy Wile?skiej. Olimpijczyk poprowadzi? zaj?cia sportowe z ...
 • 10.12.2015 r. w sycowskiej hali sportowej MOSiR-u rozegrany zosta? Turniej Siatkwki Ch?opcw o Mistrzostwo Powiatu Ole?nica z cyklu szkolnej "Gimnazjady". Dru?yna Gimnazjum Gminy Ole?nica im Szarych Szeregw, graj?c naprawd? dobry mecz, zdoby?a IV...
 • LEKCJA Z MISTRZEM SPORTU

  27 listopada 2015r. klasy Ib, IIIb i IIId uczestniczy?y prowadzonym w naszym gimnazjum projekcie Lekcja z mistrzem sportu. Tym razem by?o to spotkanie z tyczkarzem, W?adys?awem Kozakiewiczem, zorganizowane przez OBP, na ktre uczniowie udali si? pod o...
 • 24 listopada 2015 r. Gimnazjum Gminy Ole?nica im. Szarych Szeregw by?o gospodarzem Halowego Turnieju Pi?ki No?nej Dziewcz?t o Puchar Wjta Gminy Ole?nica. Impreza odby?a si? w hali sportowej przy ulicy Wile?skiej. Patronat i opiek? nad zawodami obj?? W...
 • Apel szkolny z okazji ?wi?ta "11 Listopada" pod has?em - "Odwagi potrzeba by wolnym by?"

  Klasa IIc w swoim przedstawieniu przypomnia?a o historycznych wydarzeniach zwi?zanych z bohaterskimi zrywami Polakw w walce o niepodleg?o??, wspominali?my bohaterw tamtych czasw. Utwierdzili?my si? w przekonaniu, ?e nale?y pami?ta? i ho?dowa? tak wa?...
 • MISTRZOSTWA GIMNAZJUM GMINY OLE?NICA W TENISIE STO?OWYM

  Dnia 09.11.2015 roku w naszej szkole odby?y si? Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Gimnazjum Gminy Ole?nica w Tenisie Sto?owym. W zawodach wzi?li udzia? ch?opcy i dziewcz?ta naszej szko?y. W kategorii ch?opcw zawody zosta?y przeprowadzone sys...
 • 4 listopada w MOKiS w Ole?nicy odby?a si? 13. edycja Powiatowego Festiwalu Pie?ni Patriotycznej i ?o?nierskiej. GGO reprezentowa? zesp? wokalny Magness, w sk?ad ktrego od wrze?nia 2015 r. wchodz?: Natalia Mezglewska, Joanna Religa, Natalia Kitel oraz...
 • 28 i 29 pa?dziernika 2015r. klasa IIc przebywa?a na dwudniowej wycieczce w Grach Sowich, by?a to nagroda za zdobycie I miejsca w konkursie klas prowadzonym przez Samorz?d Uczniowski w Gimnazjum Gminy Ole?nica w roku szkolnym 2014/2015. ...
 • Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

  W dniu 13.10.2015 r.odby? si? uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowany przez uczniw klasy II D. Na scenie pojawi?y si? charakterystyczne postaci reprezentuj?ce poszczeglne przedmioty. By? literat z g?sim pirem, krl z ber?em i ...
 • ''Bilet do raju"

  Dzi? uczniowie GGO mieli okazj? obejrze? spektakl profilaktyczny przygotowany przez aktorw Teatru Kurtyna z Krakowa pod tytu?em "Bilet do raju". "Rodzice kilkunastoletniego Ma?ka s? dumni ze swojego syna, ktrego postawa z pozoru nie przysparza im k?o...
 • 01 pa?dziernika 2015r. klasy drugie naszego gimnazjum uda?y si? do MOKiS-u na spektakl teatralny Balladyna w re?yserii Agaty Ob??kowskiej- Woubishet i Miko?aja Woubisheta. Dramat S?owackiego zosta? przygotowany przez aktorw Wroc?awskiego Teatru Muzyc...
 • Schronisko dla Bezdomnych Zwierz?t we Wroc?awiu

  Uczniowie GGO regularnie wspieraj? Schronisko dla Bezdomnych Zwierz?t we Wroc?awiu. Za datki zebrane w semestrze letnim zakupiono dla podopiecznych Schroniska 150 kg karmy suchej, 18 kg karmy mokrej dla psw, 3.2 kg karmy mokrej, 5.9 kg karmy suchej dla...
 • Dzie? Patrona GGO

  28 wrze?nia 2015 r. Gimnazjum Gminy Ole?nica im. Szarych Szeregw obchodzi?o uroczysty Dzie? Patrona Szko?y. Gimnazjum imi? Szarych Szeregw przyj??o dwa lata temu podczas uroczysto?ci, maj?cej miejsce w Miejskim O?rodku Kultury i Sportu w Ole?nicy, na...
 • W dniu 19.09.2015 r. w Ole?nicy odby? si? XXXI Mi?dzynarodowy Bieg Uliczny o Memoria? Bogus?awa Psujka. W zawodach bra?y udzia? wszystkie Gimnazja z Ole?nicy oraz nasze Gimnazjum. Zarwno dziewcz?ta jak i ch?opcy mi?li do pokonania tras? d?ugo?ci 2 km,...
 • Uczniowie klas pierwszych naszej szko?y w dniu 18.09.2015r. w??czyli si? do akcji spo?ecznej Sprz?tanie ?wiata organizowanej na terenie miasta Ole?nica. Porz?dkowanie terenu odby?o si? w czasie 3 i 4 lekcji. ...
 • Apel z okazji rozpocz?cia nowego roku szkolnego 2015/2016

  W dniu 1.09.2015 w naszej szkole odby? si? uroczysty apel z okazji rozpocz?cia nowego roku szkolnego 2015/2016. Przygotowali go panowie Waldemar Poszwa-bibliotekarz oraz Robert Nowosad-opiekun samorz?du szkolnego. Uczestniczyli w nim uczniowie,nauczy...
 • Darmowe podr?czniki

  ...