X Powiatowy Konkurs Matematyczny "Jeden z dwunastu" (23 lutego 2012)

(1/7): (2/7): (3/7):
(4/7): (5/7): (6/7):
(7/7):